خانه / دسته‌بندی نشده / زمان آینده ساده، آینده قطعی با ساختار be going to

زمان آینده ساده، آینده قطعی با ساختار be going to

الف) کاری که در آینده انجام خواهد شد با زمان آینده ساده بیان می شود.

مانند: من فردا به مدرسه خواهم رفت.

 

طریقه ساخت

فاعل + will + فعل ساده  + …

طریقه سوالی کردن، منفی کردن، پاسخ دادن

 will + فاعل +فعل ساده  + …?

مثال)

آموزشگاه زبان تراشه

Will you go to school tomorrow?

Yes, I will. I will go to school tomorrow.

No, I won’t. I won’t go to school tomorrow.

نکته: won’t مخفف will not می باشد.

 

نشانه ها

tomorrow فردا                                               next + زمان = next year  سال آینده

soon به زودی                                                in (مدت زمان + (ظرف مدت = in ten minutes  تا 10 دقیقه دیگر

 

ب) زمان آینده قطعی با ساختار “be going to :

این زمان دارای ساختار زیر می باشد:

  فاعل + am / is/ are+ going to +…… + فعل ساده 

این ساختار دارای دو کاربرد مهم می باشد:

1. وقتی بخواهیم بگوییم که درباره کاری فکر کرده‌ایم و حالا قصد داریم آن کار را بزودی و در آینده‌ایی نزدیک انجام دهیم. مثال:

آموزشگاه زبان تراشه

He is going to buy a new car.                                 .او قصد دارد یک ماشین جدید بخرد

am going to visit my friend in hospital tomorrow.

قصد دارم فردا دوستم را در بیمارستان ملاقات کنم.

 

Are they going to sell their car?                            آیا آنها قصد دارند اتومبیلشان را بفروشند؟

2. وقتی باتوجه به شرایط موجود بخواهیم یک عملی را پیش‌بینی کنیم.  مثال:

Look! There is a lot of cloud in the sky. It is going to rain.

نگاه کن! مقدار زیادی ابر در آسمان وجود دارد. می‌خواهد باران ببارد.

 

The sun is going down. It’s going to be dark in half an hour.

خورشید دارد غروب می‌کند. تا نیم ساعت دیگر هوا تاریک خواهد شد.

 

They are going to like my book.                           .از کتابم خوششان خواهد آمد

 

نکات مهم:

الف) عبارتbe going to یک اصطلاح است و به شکل “رفتن” ترجمه نمی‌شود.برای ترجمه این الگو در فارسی باید از “خواستن” یا “قصد داشتن” استفاده کنیم.

 

ب)  فعل to be  در این عبارت، با توجه به فاعل جمله صرف می‌شود و به شکل am /is / are در میاید. بنابراین برای سؤالی و منفی کردن اینگونه جملات از خود این سه فعل کمکی استفاده می‌کنیم.

 

  • بعد از کلمه پرسشی Wh-، فعل “be going to” باید به فرم سؤالی باشد نه خبری. مثال:
آموزشگاه زبان تراشه قم

What color are you going to paint the house?

 

  • تفاوت آینده قطعی با آینده ساده چیست؟ عبارت be going to کاری است که فاعل از قبل تصمیم گرفته است که آن را در آینده انجام دهد در حالیکه “will”   آینده‌ای است که فاعل الان تصمیم  می گیرد که بعداً انجام دهد.

  I am going to practice English tomorrow.

    قصد دارم فردا انگلیسی تمرین کنم. (از قبل تصمیم گرفته ام.)

 

 I will practice English tomorrow.        .(فردا انگلیسی تمرین خواهیم کرد. (الان تصمیم گرفتم

 

A: Hello. May I speak to Jim, please?

B: Just a moment. I ………… him.

     1) get                   2) will get                3) am getting           4) am going to get

چون تصمیم در لحظه حال انجام می‌شود بنابراین گزینه 2 صحیح است.

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ی saqaeian

همچنین ببینید

حروف تعریف در زبان فرانسه

    اندر احوالات حروف تعریف در زبان فرانسه اصولا هر وقت می‌خواهند بگویند زبان …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *